niebo

Zbiornik na gnojówkę/gnojowicę z kształtek systemowych AGRO 1

02_z2
TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA:

Tradycyjna murowana
Ściany zbiornika: bloczki AGRO 1

WYKOŃCZENIE:

Stal zbrojeniowa: STALEXPORT
Materiały izolacyjne: PRIM, TEGOLA POLONIA, SCHOMBURG

UKŁAD FUNKCJONALNY:

Zbiornik nieprzejazdowy lub przejazdowy przeznaczony do gromadzenia gnojówki/gnojowicy, jednokomorowy, murowany z kształtek systemowych AGRO1, podziemny.
Przykrycie zbiornika monolityczne. Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia zbiornika.

WYMIARY PŁYT ORAZ ICH SYMBOLE:
02-zr
02-zw