niebo

Projekty płyt obornikowych do składowania obornika

Stworzyliśmy dla państwa dla każdej płyty kilkanaście różnych wymiarów zewnętrznych, lecz jeśli warunki terenowe nie pozwalają na dobranie konkretnych wymiarów mamy w ofercie te same projekty w wersji segmentowej ( 1 segment jest to pole dylatacji o wymiarach 3,00 m x 4,00 m). Wówczas wraz z projektantem adoptującym dobierają państwo konkretne wymiary płyty odpowiadające warunkom terenowym. Firma Agro-Projekty realizuje także indywidualne zamówienia na płyty o nietypowym kształcie i technologii składowania obornika.

Płyta obornikowa niezagłębiona
01_p1
Symbol: Typ B
Cena netto: 488 zł
Powierzchnia:
Wysokość: m
Płyta obornikowa niezagłębiona
02_p1
Symbol: Typ C
Cena netto: 488 zł
Powierzchnia:
Wysokość: m
Płyta obornikowa zagłębiona
03_p1
Symbol: Typ D
Cena netto: 488 zł
Powierzchnia:
Wysokość: m
Płyta obornikowa niezagłębiona
04_p1
Symbol: Typ E
Cena netto: 488 zł
Powierzchnia:
Wysokość: m