niebo

Kurniki, kaczniki, gęśniki, strusiarnie

Budynek inwentarski do produkcji brojlerów kurzych w systemie chowu ściółkowego - bezwybiegowego
01_k1
Symbol: K-01
Cena netto: 1800 zł
Powierzchnia: 597,94 m²
Wysokość: 5,3 m
Budynek inwentarski przeznaczony do hodowli kur niosek w systemie klatkowym
02_k1
Symbol: K-02
Cena netto:
Powierzchnia: 590,77 m²
Wysokość: 5,8 m
Budynek inwentarski dla kaczek lub gęsi wolnostanowiskowy
03_h1
Symbol: H-06
Cena netto: 1298 zł
Powierzchnia: 475,71 m²
Wysokość: 4,1 m
Budynek inwentarski - ferma strusi dla 12 rodzin
04_g1
Symbol: G-06
Cena netto: 1808 zł
Powierzchnia: 300,14 m²
Wysokość: 6 m
Budynek inwentarski - ferma strusi
07_g1
Symbol: G-07
Cena netto: 1686 zł
Powierzchnia: 517,45 m²
Wysokość: 5,5 m