niebo

Budynek inwentarski chowu trzody chlewnej w systemie na płytkiej ściółce – poddasze użytkowe

09_t2
TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA:

Tradycyjna murowana

Ściany zewnętrzne: dwówarstwowe - ściana nośna - SILKA + wełna mineralna lub styropian
Ściany wewnętrzne: jednowarstwowe - SILKA
Konstrukcja dachu: Prefabrykowane konstrukcje drewniane łączone na płytki kolczaste.
Wykonawcy: INTER-LERS - Kłecko, WPW INVEST - Łódź, DASTER - Zakrzewo, ERAGA - Warszawa

WYKOŃCZENIE:

Pokrycie dachu: Płyty włóknisto-cementowa - IZOPOL
Elewacje: tynk cienkowarstwowy
Stal zbrojeniowa: STALEXPORT
Materiały izolacyjne: PRIM, TEGOLA POLONIA, SCHOMBURG
Systemy ociepleniowe: ECO-THERM

WYPOSAŻENIE:

Urządzenia udojowe: STRANGKO
Schładzalniki do mleka: MUELLER EUROPA
Podbitka i panel wentylacyjny, przezroczyste i elastyczne kurtyny z PVC - ERGIS
Okna: AGRO-PRODUKTY

POWIERZCHNIA:
Netto: 1404,5 m²
Użytkowa: 1395,24 m²
Zabudowy: 750 m²
Kubatura: 4611,05 m³
Wysokość pomieszczeń: 2,8 m i 2,7 m
Wysokość budynku: 7,25 m
POMIESZCZENIA:
1.1 Paszarnia, mieszalnia pasz: 33,23 m²
1.2 Pomieszczenie magazynowe: 20,49 m²
1.3 Pomieszczenie socjalne: 9,28 m²
1.4 Sanitariat: 2,52 m²
1.5 Komunikacja: 9,26 m²
1.6 Pomieszczenie macior i knurów: 92,44 m²
1.7 Pomieszczenie porodówek: 265,93 m²
1.8 Pomieszczenie warchlaków: 58,60 m²
1.9 Pomieszczenie tuczników: 202,99 m²
2.1 Pomieszczenie magazynowe: 709,68 m²


UKŁAD FUNKCJONALNY:

Budynek inwentarski, wolno stojący z poddaszem użytkowym przeznaczonym na składowanie słomy, siana i paszy. Budynek przeznaczony do chowu trzody chlewnej na płytkiej ściółce - usuwanie obornika wyciągiem mechanicznym. Budynek został zaprojektowany do chowu w obsadzie: 2 knurów, 34 macior ( w tym 16 porodówek), 128 prosiaków, 128 warchlaków, 272 tuczników. DJP wynosi 62,3.

09-tr