niebo

Budynek inwentarski chowu trzody chlewnej w systemie na głębokiej ściółce – poddasze użytkowe

10_t2
TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA:

Ściany zewnętrzne: Bloki wapienno - piaskowe typu "SILKA" + wełna mineralna "ROCKWOOL" z płyt "FASROCK-L" w systemie ocieplenia "ATLAS ROKER"
Ściany wewnętrzne: Bloki wapienno - piaskowe typu "SILKA"
Konstrukcja dachu: Prefabrykowane konstrukcje drewniane łączone na płytki kolczaste.
Konstrukcja stropu: Leier panel - "LEIER MALBORK sp. zo.o."

WYKOŃCZENIE:

Izolacje: System powłok wodo- i chemoodpornych PRIM STYROZOL
Pokrycie dachu: Płyta falista włóknisto-cementowa "Eurofala"

WYPOSAŻENIE:

Urządzenia udojowe: STRANGKO
Schładzalniki do mleka: MUELLER EUROPA
Podbitka i panel wentylacyjny, przezroczyste i elastyczne kurtyny z PVC - ERGIS
Okna: AGRO-PRODUKTY

POWIERZCHNIA:
Netto: 914,31 m²
Zabudowy: 560,88 m²
Kubatura: 3977,00 m³
Wysokość pomieszczeń: 3,4 m i 2,7 m
Wysokość budynku: 8,40 m
POMIESZCZENIA:
1.1 Paszarnia, mieszalnia pasz: 28,93 m²
1.2 Pomieszczenie socjalne: 7,82 m²
1.3 WC: 3,58 m²
1.4 Paszarnia: 21,71 m²
1.5 Komunikacja: 48,48 m²
1.6 Pomieszczenie porodówek: 51,66 m²
1.7 Pomieszczenie macior: 27,18 m²
1.8 Pomieszczenie knurów: 23,64 m²
1.9 Pomieszczenie warchlaków: 60,32 m²
1.10 Pomieszczenie tuczników: 112,58 m²
2.1 Pomieszczenie magazynowe: 528,43 m²


UKŁAD FUNKCJONALNY:

Budynek inwentarski, wolno stojący z poddaszem użytkowym przeznaczonym na składowanie słomy, siana i paszy. Budynek przeznaczony do chowu trzody chlewnej na głębokiej ściółce, pomieszczenie porodówek zaprojektowano na rusztach. Budynek został zaprojektowany do chowu w obsadzie: 2 knurów, 28 macior ( w tym 14 porodówek), 152 prosiaków, 152 warchlaków, 160 tuczników.

10-tr